O platformi
Digitalna platforma “Urban Lab” je inovativni virtualni alat putem kojeg građani direktno učestvuju u urbanoj transformaciji javnih prostora u Bosni i Hercegovini.
Općina Centar Sarajevo putem ove platforme organizuje interaktivne javne konsultacije i na ovaj način prikuplja ideje stanovnika Sarajeva o obnovi javnih prostora poput ulica, parkova, trgova ili zapuštenih lokacija.
Pozivamo vas da date svoj doprinos u uređivanju Hastahane, Radićeve ulice i drugih lokacija u našem gradu! Ispunite upitnik i budite glas koji će doprinijeti stvaranju ljepšeg, komfornijeg i zelenijeg Sarajeva!
Platforma je razvijena u sklopu Inicijative “Moja ulica moja mašta” koju provodi UNDP Accelerator Lab u partnerstvu sa Općinom Centar Sarajevo, Univerzitetom u Sarajevu i Gradom Sarajevom.