Rezultati javnih konsultacija za redizajn prostora Hastahane
U periodu od do 26.01. do 28.02. građani Sarajeva, kao i drugi zainteresovani su posredstvom platforme...

U periodu od do 26.01. do 28.02. građani Sarajeva, kao i drugi zainteresovani su posredstvom platforme centar.urbanlab.ba imali priliku učestvovati u anketi i izraziti svoj stav  o budućim sadržajima i funkcijama na prostoru Hastahane. 

U procesu javnih konsultacija zaprimljeno je 405 odgovora i ideja građana. Većina ispitanika, njih 42,61% Hastahanu posjećuje  povremeno za vrijeme trajanja različitih manifestacija, dok 35% njih stanuje u blizini lokaliteta. Postojeći prostor Hastahane se najviše korisiti za različite kulturne i socijalne manifestacije (21,93%), zatim za druženje sa prijateljima i porodicom (18,50% i 11,75%), za parkiranje (13,11%), za individualni odmor (12,19%) i za rekreaciju (11,99%). Građani trenutno ovaj prostor karakterišu kao zapušten, neiskorišten, ali sa potencijalom, dok ga u budućnosti percipiraju kao zelenu oazu pogodnu za druženje i rekreaciju.  

56,06% anketiranih smatra  da je potrebno onemogućiti pristup automobilima na cijeloj lokaciji, dok njih 43,94% podržava korištenje dijela lokacije kao podzemni ili nadzemni parking prostor. 29,92% građana smatra da su Hastahani potrebne dodatne pješačke staze, njih 20,88% je za izgradnju podzemne garaže sa trgom i zelenilom na krovu, 18,72% smatra da je na lokaciji potreban parking prostor za bicikle i skutere, dok ih 17,12% podržava izgradnju biciklističkih staza. 56,31% građana smatra da je potrebno više zelenila na ovom lokalitetu, te da Hastahanu treba urediti kao park. Dok se 42,68% građana zalaže za ideju da bi Hastahana trebala biti kombinacija trga i zelenih površina. Ipak građani su saglasni oko jednog stava, a to je da na ovoj lokaciji ne treba graditi nove objekte - 86,11%, naspram 13,89% onih koji smatraju da je potrebno graditi nove objekte. Od navedenih 13,89% koji se zalažu za izgradnju novih objekata njih 30,15% smatraju da je potrebna podzemna garaža, 25,74% je za izgradnju administrativnog objekta, 16,91% je za izgradnju privremenih višenamjenskih paviljona za potrebe uličnog marketa, suvenirnice i sl. dok ostatak vjeruje da je potrebna izgradnja kulturnog ili edukativnog objekta tipa muzeja,  galerije ili dnevnog centra za mlade. 

Od prioritetnih sadržaja koji bi ovaj lokalitet učinili atraktivnijim na prvom mjestu mjesta za okupljanje i odmor (19,58%), zatim igrališta za djecu sa zonama prilagođenim različitim uzrastima (14,91%), amfiteatri za projekcije i predstave na otvorenom (12,82%), izložbe na otvorenom (11,44%), skate park (10,29%) i kafei (8,36%). Pored navedenog građani smatraju da je ključno omogućiti bolji pristup svim kategorijama korisnika (kolica, osobe sa otežanim kretanjem isl.), obezbijediti video/sigurnosni sistem nadzora, energetski efikasnu rasvjetu, zaštitu od sunca i kiše, te kreirati dodatne ulaze na lokaciju. Također, anketirani građani su mišljenja da je na lokalitetu potrebno više drveća, travnjaka, te aromatičnog bilja i cvijeća. 

Kako bi ove nadasve insiprativne ideje građana bile pretočene u projektna rješenja pozivamo sve zainteresovane domaće i međunarodne arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte, te studente arhitekture i dizajna da se prijave na međunarodni poziv/inovacijski izazov za idejno rješenje javnog prostora „Hastahana“ u Sarajevu, koji je otvoren od 28.2. do 6.4. 2022.

Učesnici se ohrabruju da osmisle inovativna rješenja inspirisana prirodom i vođena idejama stanovnika Sarajeva, koja će doprinijeti urbanoj regeneraciji „Hastahane“ - kultne lokacije u srcu Sarajeva gdje se preklapaju značajni historijski periodi.

0