Status procesa urbane transformacije javnog prostora "Hastahana"
U toku arheološko ispitivanje lokaliteta...

Nakon provedenog procesa javnih konsultacija o viziji i budućem izgledu javnog prostora Hastahana, te međunarodnog javnog poziva za izradu idejnog rješenja i glasanja građana radi izbora jednog od tri nagrađena rješenja, trenutno se provode geo-fizička skeniranja lokaliteta, sa ciljem utvrđivanja postojanja eventualnih arheoloških nalaza

Paralelno je pokrenuta procedura izrade idejnog projekta na osnovu pobjedničkog konkursnog rješenja „Žalfija“ autora Isturaín+Sam Architecture, Panama.

0