Status procesa urbane transformacije ulice Musala
Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta rekonstrukcije ulice Musala je u završnoj fazi.

Nakon glasanja građana o predloženim idejnim rješenjima za ulicu Musala, pristupilo se izradi projektne dokumentacije glavnog projekta rekonstrukcije ovog lokaliteta, koji je u završnoj fazi. Početkom augusta će biti započeta procedura ishođenja odobrenja za građenje kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje je nadležno shodno Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog urbanog krajolika, kojem lokalitet Musala pripada.

0