Park i trg Hastahana
Predloženi dizajn redefinira prazninu srušene otomanske 'Hastahane' i ponovno uređuje i komemorira izgubljeno naslijeđe
0
0
Javno glasanje za idejna rješenja ovog konkursa je završeno.
Broj javnih glasova za ovo idejno rješenje: 148
O idejnom rješenju

U gradu poput Sarajeva, gdje se različiti slojevi stoljećima preklapaju, kontekst i tragovi predstavljaju i rane i zacjeljivanje. Kroz pokušaj da se savlada duh izgubljenog spomenika vitalnošću, prostor Hastahane podsjeća na holističku priču o gradu nakon njegovih recentnih tragedija.

Dizajn ima za cilj prevazilaženje trenutnih izazova lokacije i stvaranje ekološki i društveno održivog javnog prostora koji pamti i evocira svoj jedinstveni karakter. Dakle, ima za cilj da postane urbani katalizator koji će posjeduje moć da inspiriše ne samo bližu okolinu, već i čitav grad.

Koncept je strukturiran oko ideje redefiniranja postojeće praznine srušene otomanske 'Hastahane' kao gradskog trga i stvaranja  pristupačnosti okolnom kontekstu. Ima za cilj da na ovaj način ponovo prostorno uredi i komemorira izgubljeno naslijeđe stvaranjem elegantne strukture nadstrešnice koja funkcionira kao zaštićeni galerijski prostor, uokvirujući i naglašavajući prazninu. Dakle, ima za cilj da modernom gradu donese skromnu znamenitost u kojoj se mogu održavati izložbe, umjetnička događanja, koncerti i festivali.

Kontinuirano šetalište, orijentirano paralelno sa susjednom austrougarskom urbanom mrežom, definira glavnu cirkulaciju unutar parka zajedno sa velikim gradskim stepenicama, djelomično uklanjajući postojeći potporni zid prema ulici Maršala Tita. Ova intervencija snažno otvara uzdignutu površinu parka i trg prema gradu.

Istočna polovina parka, odvojena gradskim šetalištem, funkcioniše kao zona orijentisana na sport i razonodu. Područje, obogaćeno travnjacima sa bujnom vegetacijom, stvara unutrašnju oazu za aktivnu i pasivnu rekreaciju. Dok njegov centralni i južni dio postaje veliki zeleni prostor i ekološka mikrosredina, planiramo je da sjeverni rub bude dom za sport i igru, koji uključuje igralište, poluteren, skejt park i stoni tenis na otvorenom.

Ukupna strategija ima za cilj stvaranje pristupačnog urbanog prostora za ljude svih uzrasta i aktiviranje potencijala lokacije i njenih građana uz maksimalnu interakciju. Uz očuvanje veza s identitetom i historijom mjesta, ovaj prostor sada nudi širok izbor aktivnosti i događaja.

...::: Prikaz panoramskih scena :::...

KOMENTARI ŽIRIJA

Ukupni dojam:

Snažan, jednostavan i zdravorazumski koncept, koji se zasniva na historiji lokacije. Promjena u dva ortogonalna sistema stvara povoljnu tačku za različite razmjere, aproprijacije i odnose sa okolinom. Koncept nudi dovoljno otvoren dizajn da omogući različite scenarije i razvoj tokom vremena.

Središnji dio koncepta je trg sa aktivnim elementima na rubovima i višenamjenskom zonom u sredini uokvirenom krovom tipa pergola. Pergola omogućava mnoštvo aktivnosti, okupljalište i inkluzivno kulturno mjesto, pružajući višenamjensku društvenu infrastrukturu prilagodljivu različitim namjenama i godišnjim dobima. Koncept štiti postojeću sastojinu drveća, koristi i obnavlja postojeće tlo i maksimizira omjer vegetacije i propusne površine. Koncept predlaže upotrebu recikliranog čelika za konstrukciju nadstrešnice i namještaja, recikliranih blokova i granitnog kubičnog kamena za popločavanje.

Preporuke:

Prijedlog bi imao koristi od više zelenih površina i drveća, posebno oko/unutar trga, smanjujući tvrdu podlogu u tom području.

Napomena: Za pregled grafičkih sadržaja preporučujemo korištenje Chrome web preglednika u desktop okruženju. 

Nagrada
5.000,00 KM
Treća nagrada
Dokumentacija
Prezentacija koncepta dizajna
Analiza, dijagrami evolucije koncepta, nacrti
Video
3D model